პროექტის დამატების ინსტრუქცია

სამოქალაქო ორგანიზაციების გამჭვირვალობის ელექტრონულ ბაზაში რეგისტრაციის ძირითადი დებულებები:


• დაინტერესებული ორგანიზაცია უნდა წარმოადგენდეს არასამთავრობო ორგანიზაციას (არაკომერციულ იურიდიულ პირს);
• დაინტერესებული ორგანიზაცია უნდა იზიარებდეს გამჭვირვალობის დეკლარაციის დებულებებს;
• ორგანიზაცია, რომელიც ელექტრონულ ბაზაში განათავსებს მოთხოვნილ ინფორმაციას ავტომატურად ჩაითვლება მის ხელმომწერ ორგანიზაციად, რაც იმას ნიშნავს, რომ ის იზიარებს გამჭვირვალობის დეკლარაციის შინაარსს;
• გამჭვირვალობის ელექტრონულ ბაზაში დასამატებლად დაინტერესებულმა ორგანიზაციამ უნდა მიმართოს ბაზის ადმინისტრატორს ელექტრონულ მისამართზე: contact@cso.ge. მიმართვის ტექსტში უნდა იყოს გამოხატული ბაზაში დარეგისტრირების სურვილი;
• დარეგისტრირების მოთხოვნის გაგზავნიდან 2 სამუშაო დღის ვადაში ორგანიზაცია მიიღებს გამჭვირვალობის ელექტრონული ბაზაში შესვლისათვის საჭირო პაროლს;
• პაროლის მიღების შემდეგ ორგანიზაცია თვითონ ავსებს ბაზას (ამატებს ინფორმაციას ორგანიზაციის შესახებ);
• საჭიროების შემთხვევაში, ინფორმაციის განთავსების/ატვირთვის შესახებ კონსულტაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ელექტრონულად მისამართზე contact@cso.ge, ასევე, ტელეფონით 599512215 (ეთუნა ცოტნიაშვილი);
• ორგანიზაციის მიერ განთავსებული ინფორმაცია გამოჩნდება ელექტრონული ბაზის ადმინისტრატორის ტექნიკური ნებართვის/დადასტურების შემდეგ.

ბმულები
volunteering
volunteering
ვებ გვერდის შესახებ

ვებგვერდი შეიქმნა აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისა და მოქალაქეთა ჩართულობის პროექტის (ACCESS) ფარგლებში.

ვებგვერდის შექმნა შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის მხარდაჭერის შედეგად, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დაფინანსებით. ვებგვერდზე განთავსებულ მასალაზე პასუხისმგებელია სიდა (CiDA) და შესაძლოა არ გამოხატავდეს ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID), ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის, ან/და EWMI-ს შეხედულებებს.

ვებ გვერდს ადმინისტრირებას უწევს sida

cso.ge ფუნქციონირებს 2011 წლიდან

საკონტაქტო ინფორმაცია
მისამართი

ქ. რუსთავი, მეგობრობის გამზირი #1

ტელეფონი: (+995 341) 258822 (14)

ფაქსი: (+995 341) 258822

ელ.ფოსტა: contact@cso.ge