ააიპ ასოციაცია "ათინათი"

საიდენთიფიკაციო კოდი:
220014464
მისამართი:
საქართველო, ზუგდიდი, 2100; რუსთაველის #94
ხელმძღვანელი:
გამგეობის თავმჯდორე - გია ხასია
ტელეფონი:
0 415 25 00 56
ვებ-მისამართი:
http://atinati.org/

ათინათი

სოციაცია „ათინათი“  შეიქმნა 1995 წელს. ის პირველი საზოგადოებრივი ორგანიზაციაა ქალაქ ზუგდიდში  და დღემდე წარმატებულად ფუნქციონირებს.

საზოგადოების მაღალი ნდობა, რომლის მოპოვებაც მან შეძლო, რამდენიმე ფაქტორითაა განპირობებული:  მაღალკვალიფიციური კადრები, კეთილგანწყობილი გარემო, ძლიერი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, ხარისხითა და ობიექტურობით გამორჩეული საკუთარი მედია საშუალება (რადიო „ათინათი“  FM 105.9). ორგანიზაციის მდგრადობის დასტურია 100–ზე მეტი წარამტებულად განხორციელებული პროექტი და შესაბამისად, ათასობით კმაყოფილი და მადლიერი ადამიანი.

 „ათინათის“  მისიაა: განათლებული, ტოლერანტი  და თავისუფალი საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. ამისათვის, „ათინათი“  ახორციელებს მოქალაქეთა კომპეტენტურობის ამაღლების, უფლებების დაცვის და  შესაძლებლობების  გაძლიერების ხელშემწყობ პროგრამებს. ხელს უწყობს დასავლეთ საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებას და  მოსახლეობის ინფორმირებულობას.

განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს მოწყვლადი ჯგუფების, მათ შორის დევნილი (რეგიონის სპეციფიკიდან გამომდინარე) მოსახლეობის  გაძლიერებას.

2017 წელი

დევნილები
64,404.00 $
პროექტი დონორი ხანგძლივობა ბიუჯეტი
ახალგაზრდების ჩართულობა და განვითარება გაეროს ბავშვთა ფონდი-UNICEF და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო-USAID 01 აგვ 2017
31 დეკ 2017
37,085.00 $
ურთიერთობის ბილიკები საერთაშორისო კვლევისა და გაცვლების საბჭო 01 იან 2017
31 დეკ 2017
27,319.00 $
ეროვნული უმცირესობები
29,416.00 $
პროექტი დონორი ხანგძლივობა ბიუჯეტი
ტოლერანტობის სამოქალაქო ცნობიერების და ინტეგაციის მხარდაჭერის პროგრამა;  პროგრამა ხორციელდება საქართველოს გაეროს ასოციაციის (UNAG) მიერ, აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ფინანსური მხარდაჭრით. 01 იან 2017
31 დეკ 2017
29,416.00 $
სამოქალაქო საზოგადოება
13,427.00 $
პროექტი დონორი ხანგძლივობა ბიუჯეტი
მომავლის თაობა აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო 01 იან 2017
22 აგვ 2017
13,427.00 $
ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაცია
4,647.00 $
პროექტი დონორი ხანგძლივობა ბიუჯეტი
“საქართველო ევროპულ გზაზე“ The European union represented by the European commision 12 აპრ 2017
31 დეკ 2017
4,647.00 $
ეკონომიკური განვითარება
11,087.00 $
პროექტი დონორი ხანგძლივობა ბიუჯეტი
სურსათისა და სოფლის მეურნეობის დარგში მცირე და საშუალო საწარმოების მხარდამჭერი ინიციატივა ევროკავშირი 01 აპრ 2017
31 დეკ 2017
11,087.00 $
სულ: 6 პროექტი
ჯამი: 122,981.00 $


2016 წელი

დევნილები
270,094.00 $
პროექტი დონორი ხანგძლივობა ბიუჯეტი
საარსებო წყაროების მხარდაჭერა საქართველოში იძულებით გადაადგილებული და ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმებისა და მეწარმეობის ხელშეწყობის მიზნით ევროკავშირი 01 იან 2016
30 სექ 2016
154,818.00 $
„სექსუალური და გენდერული ძალადობის პრევენცია და რედუქცია საქართველოში“ გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი 01 იან 2016
31 დეკ 2016
24,273.00 $
ზომების გატარება იძულებით გადაადგილებულ პირთა თემების სოციალურ-ეკონომიკური ინტეგრაციისათვის მუნიციპალური განვითარების ფონდისა და გერმანიის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (KfW) ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტის პარტნიორია ორგანიზაცია GOPA Consultants. 01 იან 2016
01 ივლ 2016
43,079.00 $
ახალგაზრდების ჩართულობა და განვითარება გაეროს ბავშვთა ფონდი-UNICEF და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო-USAID 01 იან 2016
15 ივლ 2016
19,078.00 $
ინფორმაციისთვის საზღვრები არ არსებობს საერთაშორისო კვლევისა და გაცვლების საბჭო 01 იან 2016
31 დეკ 2016
28,846.00 $
სამოქალაქო საზოგადოება
62,844.00 $
პროექტი დონორი ხანგძლივობა ბიუჯეტი
მომავლის თაობა ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (განმახორციელებელი: პროექტი ჰარმონიის ფილიალი საქართველოში) 01 იან 2016
31 დეკ 2016
46,344.00 $
ნდობის მშენებლობა სამხრეთ კავკასიაში შვედეთის საერთაშორისო განვითარების და თანამშრომლობის სააგენტო. განმახორციელებელი– საქართველოს გაეროს ასოციაცია. 01 აპრ 2016
31 ივლ 2016
16,500.00 $
ადამიანის უფლებები
11,700.00 $
პროექტი დონორი ხანგძლივობა ბიუჯეტი
ქალთა გაძლიერება ცვლილებისათვის გაეროს განვითარების პროგრამა(განმახორციელებელი: საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი) 01 იან 2016
31 ივლ 2016
11,700.00 $
თვითმმართველობა
10,905.00 $
პროექტი დონორი ხანგძლივობა ბიუჯეტი
პეტიცია ხალხის ხმა თვითმართველობაში დემოკრატიის ინსტიტუტი/USAID 01 მარ 2016
31 დეკ 2016
10,905.00 $
გენდერი
1,450.64 $
პროექტი დონორი ხანგძლივობა ბიუჯეტი
დევნილი ქალების გაძლიერებისა და ინტეგრაციის ხელშეწყობა საქართველოში კანადის მთავრობა 01 იან 2016
26 თებ 2016
1,450.64 $
კარგი მმართველობა
15,994.00 $
პროექტი დონორი ხანგძლივობა ბიუჯეტი
მედია გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული მმართველობისთვის აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო. განმახორციელებელი საერთაშორიშო კვლევებისა და გაცვლების საბჭო 01 იან 2016
31 ივლ 2016
15,994.00 $
ეროვნული უმცირესობები
32,000.00 $
პროექტი დონორი ხანგძლივობა ბიუჯეტი
ტოლერანტობის სამოქალაქო ცნობიერების და ინტეგაციის მხარდაჭერის პროგრამა; პროგრამა ხორციელდება საქართველოს გაეროს ასოციაციის (UNAG) მიერ, აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ფინანსური მხარდაჭრით. 01 იან 2016
31 დეკ 2016
32,000.00 $
სხვა შემოსავლები
22,976.00 $
დასახელება ბიუჯეტი
რადიო "ათინათი" 22,976.00 $
სულ: 12 პროექტი
ჯამი: 404,987.64 $


2015 წელი

დევნილები
208,594.90 $
პროექტი დონორი ხანგძლივობა ბიუჯეტი
საარსებო წყაროების მხარდაჭერა საქართველოში იძულებით გადაადგილებული და ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმებისა და მეწარმეობის ხელშეწყობით ევროპის კავშირი (განმხაროციელებელი: ფონდი მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ) 01 იან 2015
31 დეკ 2015
153,808.75 $
დევნილი ქალების ჩართულობა საქართველოში კანადის საელჩო 01 იან 2015
28 თებ 2015
1,749.15 $
ზომების გატარება იძულებით გადაადგილებულ პირთა თემების სოციალურ-ეკონომიკური ინტეგრაციისათვის მუნიციპალური განვითარების ფონდისა და გერმანიის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (KfW) ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტის პარტნიორია ორგანიზაცია GOPA Consultants. 01 ივლ 2015
31 დეკ 2015
53,037.00 $
სამოქალაქო საზოგადოება
121,144.83 $
პროექტი დონორი ხანგძლივობა ბიუჯეტი
მომავლის თაობა ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (განმახორციელებელი: პროექტი ჰარმონიის ფილიალი საქართველოში) 01 იან 2015
31 დეკ 2015
48,622.00 $
საქართველოში გენდერული და სექსუალური ძალა დობის დაძლევისა და აღმოფხვრის ხელშეწყობა გაეროს ლტოლვილთა საქმეების უმაღლესი კომისარიატის წარმომადგენლობა. და ქალთა საკონსულტაციო ცენტრი 01 იან 2015
31 დეკ 2015
21,680.00 $
ეროვნული ინტეგრაციის გაძლიერება საქართველოში (ანი) აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო. განმახორციელებელი საქართველოს გაეროს ასოციაცია 01 იან 2015
31 მარ 2015
5,950.00 $
ნდობის მშენებლობა სამხრეთ კავკასიაში შვედეთის საერთაშორისო განვითარების და თანამშრომლობის სააგენტო. განმახორციელებელი– საქართველოს გაეროს ასოციაცია 01 მარ 2015
30 ნოემ 2015
13,520.00 $
ინდივიდუალური მხარდაჭერა ქართველი მიგრანტებისთვის სამოქალაქო განვითარების სააგენტო 01 იან 2015
31 მარ 2015
2,451.00 $
„ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამა აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო. განმახორციელებელი საქართველოს გაეროს ასოციაცია 01 სექ 2015
31 დეკ 2015
6,045.00 $
საზოგადოების ცოდნის გაძლიერება და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ჩართულობა რეგიონულ დაგეგმარებაში სამოქალაქო განვითარების სააგენტო 15 იან 2015
19 ივნი 2016
5,425.00 $
დევნილი ქალების ჩართულობა საქართველოში ანადის საელჩო 04 დეკ 2015
31 დეკ 2015
13,401.83 $
"საქართველოს მოხალისე" საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო 01 ივლ 2015
31 დეკ 2015
4,050.00 $
განათლება
101,367.00 $
პროექტი დონორი ხანგძლივობა ბიუჯეტი
ახალგაზრდების ჩართულობა და განვითარება სამეგრელო ზემო-სვანეთის რეგიონში ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (განმახორციელებელი: გაეროს ბავშვთა ფონდი) 01 იან 2015
30 ნოემ 2015
101,367.00 $
ადამიანის უფლებები
8,750.00 $
პროექტი დონორი ხანგძლივობა ბიუჯეტი
ქალთა გაძლიერება ცვლილებისათვის გაეროს განვითარების პროგრამა (განმახორციელებელი: საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი 21 მაი 2015
06 ნოემ 2015
8,750.00 $
კარგი მმართველობა
7,996.00 $
პროექტი დონორი ხანგძლივობა ბიუჯეტი
მედია გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული მმართველობისთვის აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო. განმახორციელებელი საერთაშორიშო კვლევებისა და გაცვლების საბჭო 01 სექ 2015
31 დეკ 2015
7,996.00 $
სხვა შემოსავლები
42,494.00 $
დასახელება ბიუჯეტი
რადიო "ათინათი" 42,494.00 $
სულ: 15 პროექტი
ჯამი: 447,852.73 $


2014 წელი

სამოქალაქო საზოგადოება
107,988.00 $
პროექტი დონორი ხანგძლივობა ბიუჯეტი
სამოქალაქო განათლებისა და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამა ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (განმახორციელებელი: პროექტი ჰარმონიის ფილიალი საქართველოში) 01 იან 2014
30 ივნი 2014
34,474.00 $
მომავლის თაობა ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (განმახორციელებელი: პროექტი ჰარმონიის ფილიალი საქართველოში) 01 სექ 2014
31 დეკ 2014
16,488.00 $
საქართველოში გენდერული და სექსუალური ძალა დობის დაძლევისა და აღმოფხვრის ხელშეწყობა გაეროს ლტოლვილთა საქმეების უმაღლესი კომისარიატის წარმომადგენლობა. და ქალთა საკონსულტაციო ცენტრი 01 იან 2014
31 დეკ 2014
19,417.00 $
ეროვნული ინტეგრაციის გაძლიერება საქართველოში (ანი) აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო. განმახორციელებელი საქართველოს გაეროს ასოციაცია 01 ნოემ 2014
31 დეკ 2014
21,302.00 $
ნდობის მშენებლობა სამხრეთ კავკასიაში შვედეთის საერთაშორისო განვითარების და თანამშრომლობის სააგენტო. განმახორციელებელი– საქართველოს გაეროს ასოციაცია 01 ივლ 2014
30 ნოემ 2014
6,500.00 $
ინდივიდუალური მხარდაჭერა ქართველი მიგრანტებისთვის სამოქალაქო განვითარების სააგენტო 01 იან 2014
31 დეკ 2014
9,807.00 $
დევნილები
16,447.10 $
პროექტი დონორი ხანგძლივობა ბიუჯეტი
დევნილი ქალების ჩართულობა საქართველოში კანადის საელჩო 01 ნოემ 2014
31 დეკ 2014
15,742.10 $
"ახალგაზრდები მოქმედებაში: ტრენინგი: წარმატებული იდეების გაზიარება იძულებით გადაადგილებულ პირებსა და დევნილებთან მუშაობის პროცესში ევროპის კავშირი 01 იან 2014
30 ივნი 2014
705.00 $
განათლება
133,914.06 $
პროექტი დონორი ხანგძლივობა ბიუჯეტი
ახალგაზრდების ჩართულობა და განვითარება სამეგრელო ზემო-სვანეთის რეგიონში ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (განმახორციელებელი: გაეროს ბავშვთა ფონდი) 01 მარ 2014
31 დეკ 2014
133,914.06 $
მედია, ინტერნეტი და ტელეკომუნიკაციები
90,585.00 $
პროექტი დონორი ხანგძლივობა ბიუჯეტი
რადიო ათინათის პროგრამა კავკასიური მრავალფეროვნება ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო 01 ივლ 2014
31 დეკ 2014
90,585.00 $
ადამიანის უფლებები
26,800.00 $
პროექტი დონორი ხანგძლივობა ბიუჯეტი
ქალთა გაძლიერება ცვლილებისათვის გაეროს განვითარების პროგრამა (განმახორციელებელი: საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი) 01 იან 2014
30 ნოემ 2014
26,800.00 $
სხვა შემოსავლები
43,214.00 $
დასახელება ბიუჯეტი
რადიო "ათინათი" 43,214.00 $
სულ: 11 პროექტი
ჯამი: 375,734.16 $


სულ

კატეგორია ჯამი
ადამიანის უფლებები 47,250.00 $
დევნილები 559,540.00 $
სამოქალაქო საზოგადოება 305,403.83 $
ეროვნული უმცირესობები 61,416.00 $
თვითმმართველობა 10,905.00 $
ეკონომიკური განვითარება 11,087.00 $
კარგი მმართველობა 23,990.00 $
მედია, ინტერნეტი და ტელეკომუნიკაციები 90,585.00 $
განათლება 235,281.06 $
გენდერი 1,450.64 $
ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაცია 4,647.00 $
სხვა შემოსავლები 108,684.00 $
სულ: 44 პროექტი
ჯამი: 1,351,555.53 $


ბმულები
volunteering
volunteering
ვებ გვერდის შესახებ

ვებგვერდი შეიქმნა აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისა და მოქალაქეთა ჩართულობის პროექტის (ACCESS) ფარგლებში.

ვებგვერდის შექმნა შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის მხარდაჭერის შედეგად, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დაფინანსებით. ვებგვერდზე განთავსებულ მასალაზე პასუხისმგებელია სიდა (CiDA) და შესაძლოა არ გამოხატავდეს ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID), ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის, ან/და EWMI-ს შეხედულებებს.

ვებ გვერდს ადმინისტრირებას უწევს sida

cso.ge ფუნქციონირებს 2011 წლიდან

საკონტაქტო ინფორმაცია
მისამართი

ქ. რუსთავი, მეგობრობის გამზირი #1

ტელეფონი: (+995 341) 258822 (14)

ფაქსი: (+995 341) 258822

ელ.ფოსტა: contact@cso.ge