არასამთავრობო ორგანიზაცია ,,სიდა"

საიდენთიფიკაციო კოდი:
2163955952
მისამართი:
რუსთავი, მეგობრობის გამზირი 1
ხელმძღვანელი:
სალომე ზურაბიშვილი
ტელეფონი:
(9950341) 258822
ვებ-მისამართი:
http://www.cida.ge

სამოქალაქო განვითარების სააგენტო (სიდა) სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციაა, რომელიც მხარს უჭერს საქართველოს მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების პოპულარიზაციას, დაცვასა და განხორციელებას, როგორც სერვისების პირდაპირი მიწოდებით, ასევე - პრობლემათა გადაწყვეტით დაინტერესებული ჯგუფების შესაძლებლობებისა და კავშირების განვითარებით.

2018 წელი

ადამიანის უფლებები
11,730.00 $
პროექტი დონორი ხანგძლივობა ბიუჯეტი
სათემო მობილიზაცია მრავალინდიკატორული კლასტელური კვლევისთვის (MICS) საქართველოს რეგიონებში UNICEF 08 აგვ 2018
31 დეკ 2018
11,730.00 $
გენდერი
80,000.00 $
პროექტი დონორი ხანგძლივობა ბიუჯეტი
ერთობლივი ძალისხმევა ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისთვის საქართველოში UN Women 01 იან 2018
31 დეკ 2018
80,000.00 $
ტრანსსასაზღვრო თანამშრომლობა
155,568.00 $
პროექტი დონორი ხანგძლივობა ბიუჯეტი
ახალგაზრდა მეწარმეთა სინერგია-ქსელი საქართველოსა და აზერბაიჯანის ტრანსსასაზღვრო თანამშრომლობისათვის Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 06 მარ 2018
31 დეკ 2018
155,568.00 $
კორპორაციული პასუხისმგებლობა
410,786.00 $
პროექტი დონორი ხანგძლივობა ბიუჯეტი
CSR განათლების მხარდაჭერა საქართველოში SIDA 01 ნოემ 2018
31 დეკ 2018
55,550.00 $
ლიდერობა საქართველოში მდგრადი განვითარებისთვის SIDA 01 ნოემ 2018
31 დეკ 2018
258,373.00 $
სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისა და მოქალაქეების ჩართულობის (ACCESS) პროექტი EWMI - USAID 01 იან 2018
31 დეკ 2018
96,863.00 $
ეკონომიკური განვითარება
86,038.00 $
პროექტი დონორი ხანგძლივობა ბიუჯეტი
სურსათისა და სოფლის მეურნეობის დარგში მცირე და საშუალო საწარმოების მხარდამჭერი ინიციატივა (FASSI) GFA - EU 01 იან 2018
31 დეკ 2018
86,038.00 $
სულ: 11 პროექტი
ჯამი: 1,084,790.00 $


2017 წელი

სხვა პროექტები
112,030.00 $
პროექტი დონორი ხანგძლივობა ბიუჯეტი
პროექტი სიდას ოპერაციული შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ევროკავშირი 02 იან 2017
31 დეკ 2017
102,430.00 $
კერძო სექტორის ჩართულობა კატასტროფის რისკის შესამცირებლად Bridge-Innovation 21 ოქტ 2017
31 დეკ 2017
9,600.00 $
სამოქალაქო საზოგადოება
53,244.00 $
პროექტი დონორი ხანგძლივობა ბიუჯეტი
ichange პეტიციების პორტალი GGI/USAID 26 ივნი 2017
31 დეკ 2017
3,744.00 $
საქართველოში საჯარო სამსახურის რეფორმის მხარდაჭერა სამოქალაქო საზოგადოების მიერ გაეროს განვითარების პროგრამა, UK Aid 01 მარ 2017
31 დეკ 2017
49,500.00 $
რეგიონული განვითარება
157,042.00 $
პროექტი დონორი ხანგძლივობა ბიუჯეტი
სოფლის განვითარების ინიციატივების მხარდაჭერა გაეროს განვითარების პროგრამა 21 სექ 2017
20 დეკ 2017
62,380.00 $
საქართველოს ტურიზმის სექტორში ჩართული ღარიბი თემების და მიკრო მეწარმეების შესაძლებლობების გაზრდა ასოციაცია ,,ელკანა" 27 მაი 2017
31 დეკ 2017
94,662.00 $
ეკონომიკური განვითარება
33,864.00 $
პროექტი დონორი ხანგძლივობა ბიუჯეტი
სურსათისა და სოფლის მეურნეობის დარგში მცირე და საშუალო საწარმოების მხარდამჭერი ინიციატივა ევროკავშირი 01 აპრ 2017
31 დეკ 2017
33,864.00 $
მიგრაცია
111,877.00 $
პროექტი დონორი ხანგძლივობა ბიუჯეტი
პარტნიორობა მიგრანტთა უფლებებისთვის ღია საზოგადოების ფონდები 02 იან 2017
31 დეკ 2017
111,877.00 $
სულ: 10 პროექტი
ჯამი: 504,474.00 $


2016 წელი

ადამიანის უფლებები
9,300.00 $
პროექტი დონორი ხანგძლივობა ბიუჯეტი
იუსტიციის სამინისტროს საზოგადოებრივი ცენტრების მხარდაჭერის საპილოტე ინიციატივა ევროპის ფონდი 01 იან 2016
29 თებ 2016
9,300.00 $
მიგრაცია
53,223.00 $
პროექტი დონორი ხანგძლივობა ბიუჯეტი
ინდივიდუალური დახმარება ქართველ მიგრანტებს ევროკავშირი 01 იან 2016
24 თებ 2016
53,223.00 $
თვითმმართველობა
47,248.00 $
პროექტი დონორი ხანგძლივობა ბიუჯეტი
თვითმმართველობის რეფორმის რეგიონული ინიციატივა - გაგრძელება ფონდი ,,ღია საზოგადოება საქართველო 01 იან 2016
25 იან 2016
25,000.00 $
თვითმმართველობაში სოფლის მოსახლეობის ჩართვის მხარდაჭერა ფონდი ,,ღია საზოგადოება საქართველო" 01 იან 2016
16 ივნი 2016
18,250.00 $
თვითმმართველობის გამჭირვალობისა და ანგარიშვალდებულების გაუმჯობესება CTC 01 იან 2016
30 სექ 2016
3,998.00 $
სამოქალაქო საზოგადოება
84,605.00 $
პროექტი დონორი ხანგძლივობა ბიუჯეტი
სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისა და მოქალაქეების ჩართულობის (ACCESS) პროექტი USAID 01 იან 2016
30 სექ 2016
84,605.00 $
საერთაშორისო
145,577.00 $
პროექტი დონორი ხანგძლივობა ბიუჯეტი
ტრანსსასაზღვრო ეკონომიკური განვითარება (CED) GIZ/ევროკავშირი 01 იან 2016
31 დეკ 2016
145,577.00 $
მართლმსაჯულება
35,501.00 $
პროექტი დონორი ხანგძლივობა ბიუჯეტი
იურიდიული დახმარებისა და სტრატეგიული სამართალწარმოების სერვისები ქვემო ქართლში USAID 15 იან 2016
31 დეკ 2016
35,501.00 $
სულ: 8 პროექტი
ჯამი: 375,454.00 $


2015 წელი

სამოქალაქო საზოგადოება
158,482.00 $
პროექტი დონორი ხანგძლივობა ბიუჯეტი
სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისა და მოქალაქეების ჩართულობის (ACCESS) პროექტი EWMI/USAID 03 თებ 2015
30 სექ 2015
158,482.00 $
რეგიონული განვითარება
39,665.00 $
პროექტი დონორი ხანგძლივობა ბიუჯეტი
საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ჩართულობა რეგიონულ დაგეგმარებაში - გაგრძელება UNDP/SDC/ADA 01 იან 2015
30 ივნი 2015
39,665.00 $
თვითმმართველობა
102,899.00 $
პროექტი დონორი ხანგძლივობა ბიუჯეტი
თვითმმართველობის რეფორმის რეგიონული ინიციატივა - გაგრძელება ფონდი ,,ღია საზოგადოება საქართველო 01 იან 2015
09 სექ 2015
49,812.00 $
ადგილობრივი თვითმმართველობის გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების გაუმჯობესენა CTC 15 დეკ 2015
31 დეკ 2015
3,087.00 $
რეგიონული და ადგილობრივი განვითარების გაძლიერება საქართველოში II ეტაპი UNDP 02 ნოემ 2015
31 დეკ 2015
50,000.00 $
ეკონომიკური განვითარება
47,322.00 $
პროექტი დონორი ხანგძლივობა ბიუჯეტი
ტრანსსასაზღვრო ეკონომიკური განვითარება (CED) ევროკავშირი 20 სექ 2015
31 დეკ 2015
47,322.00 $
მიგრაცია
311,485.00 $
პროექტი დონორი ხანგძლივობა ბიუჯეტი
ეკომიგრანტებისთვის ეკონომიკური და ინფრასტრუქტურული შესაძლებლობების გაძლიერება ევროკავშირი 27 აგვ 2015
31 დეკ 2015
311,485.00 $
სულ: 7 პროექტი
ჯამი: 659,853.00 $


2014 წელი

რეგიონული განვითარება
109,152.00 $
პროექტი დონორი ხანგძლივობა ბიუჯეტი
საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ჩართულობა რეგიონულ დაგეგმარებაში UNDP/SDC/ADA 24 დეკ 2014
31 დეკ 2014
109,152.00 $
მიგრაცია
239,957.00 $
პროექტი დონორი ხანგძლივობა ბიუჯეტი
ინდივიდუალური მხარდაჭერა ქართველი მიგრანტებისთვის (G-PAM) - გაგრძელება ევროკავშირი 01 იან 2014
31 დეკ 2014
217,457.00 $
მიგრაცია ევროპის ფონდი 01 იან 2014
30 ივლ 2014
22,500.00 $
თვითმმართველობა
25,000.00 $
პროექტი დონორი ხანგძლივობა ბიუჯეტი
თვითმმართველობის რეფორმის რეგიონული ინიციატივა ფონდი ”ღია საზოგადოება-საქართველო” 09 ოქტ 2014
31 დეკ 2014
25,000.00 $
ეკონომიკური განვითარება
328,562.00 $
პროექტი დონორი ხანგძლივობა ბიუჯეტი
ერთად ეკონომიკური განვითარებისათვის - JOIN - გაგრძელება CARE Österreich 01 იან 2014
30 ოქტ 2014
82,887.00 $
ახალი ეკონომიკური შესაძლებლობების ინიციატივა (NEO) - გაგრძელება USAID 01 იან 2014
29 ოქტ 2014
245,675.00 $
სამოქალაქო საზოგადოება
110,584.00 $
პროექტი დონორი ხანგძლივობა ბიუჯეტი
სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელი (R-CSN) - გაგრძელება USAID 01 იან 2014
31 აგვ 2014
110,584.00 $
მართლმსაჯულება
20,654.00 $
პროექტი დონორი ხანგძლივობა ბიუჯეტი
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების რეფორმის მხარდაჭერა ევროკავშირი 01 იან 2014
31 მარ 2014
20,654.00 $
სულ: 8 პროექტი
ჯამი: 833,909.00 $


2013 წელი

მიგრაცია
137,469.00 $
პროექტი დონორი ხანგძლივობა ბიუჯეტი
ინდივიდუალური მხარდაჭერა ქართველი მიგრანტებისთვის (G-PAM) ევროკავშირი 24 მარ 2013
31 დეკ 2013
137,469.00 $
ეკონომიკური განვითარება
417,234.00 $
პროექტი დონორი ხანგძლივობა ბიუჯეტი
ახალი ეკონომიკური შესაძლებლობების ინიციატივა (NEO) USAID 29 აპრ 2013
31 დეკ 2013
342,719.00 $
ერთად ეკონომიკური განვითარებისათვის - JOIN - გაგრძელება CARE Österreich 01 იან 2013
31 დეკ 2013
74,515.00 $
სამოქალაქო საზოგადოება
120,354.00 $
პროექტი დონორი ხანგძლივობა ბიუჯეტი
სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელი (R-CSN) USAID 15 ოქტ 2013
31 დეკ 2013
38,841.00 $
სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელი I ეტაპი USAID 01 იან 2013
31 აგვ 2013
81,513.00 $
თვითმმართველობა
56,423.00 $
პროექტი დონორი ხანგძლივობა ბიუჯეტი
სამოქალაქო ადვოკატირების ინიციატივა USAID 14 თებ 2013
20 დეკ 2013
56,423.00 $
ადამიანის უფლებები
53,543.00 $
პროექტი დონორი ხანგძლივობა ბიუჯეტი
ხელმისაწვდომი მართლმსაჯულება ეროვნული და რელიგიური უმცირესობებისთვის ადმინისტრაციული სამართლის სფეროში ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი 01 აპრ 2013
31 დეკ 2013
53,543.00 $
დევნილები
33,348.00 $
პროექტი დონორი ხანგძლივობა ბიუჯეტი
SIIMS II CARE 01 იან 2013
31 აგვ 2013
33,348.00 $
მართლმსაჯულება
80,944.00 $
პროექტი დონორი ხანგძლივობა ბიუჯეტი
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების რეფორმის მხარდაჭერა ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის ეროვნული უმცირესობების თემებში ევროკავშირი 01 იან 2013
31 დეკ 2013
80,944.00 $
სულ: 9 პროექტი
ჯამი: 899,315.00 $


2012 წელი

ეკონომიკური განვითარება
177,065.00 $
პროექტი დონორი ხანგძლივობა ბიუჯეტი
ერთად ეკონომიკური განვითარებისათვის - JOIN - გაგრძელება CARE Österreich 01 იან 2012
31 დეკ 2012
81,941.00 $
დევნილთა ცხოვრების სტაბილიზაცია და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია - SIIMS CARE Inrernational 01 იან 2012
30 აგვ 2012
68,454.00 $
იძულებით გადაადგილებულ პირთა ცხოვრების სტაბილიზაცია - SIIMS II CARE International 01 სექ 2012
31 დეკ 2012
15,170.00 $
ახალი ეკონომიკური შესაძლებლობების ინიციატივა (NEO) USAID 17 სექ 2012
31 დეკ 2012
11,500.00 $
სულ: 6 პროექტი
ჯამი: 330,662.00 $


სულ

კატეგორია ჯამი
ადამიანის უფლებები 74,573.00 $
რეგიონული განვითარება 305,859.00 $
სხვა პროექტები 112,030.00 $
დევნილები 33,348.00 $
მიგრაცია 742,134.00 $
მართლმსაჯულება 667,781.00 $
სამოქალაქო საზოგადოება 527,269.00 $
საერთაშორისო 145,577.00 $
თვითმმართველობა 231,570.00 $
ეკონომიკური განვითარება 1,090,085.00 $
გენდერი 80,000.00 $
მიგრაცია 111,877.00 $
ტრანსსასაზღვრო თანამშრომლობა 155,568.00 $
კორპორაციული პასუხისმგებლობა 410,786.00 $
სულ: 59 პროექტი
ჯამი: 4,688,457.00 $


ბმულები
volunteering
volunteering
ვებ გვერდის შესახებ

ვებგვერდი შეიქმნა აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისა და მოქალაქეთა ჩართულობის პროექტის (ACCESS) ფარგლებში.

ვებგვერდის შექმნა შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის მხარდაჭერის შედეგად, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დაფინანსებით. ვებგვერდზე განთავსებულ მასალაზე პასუხისმგებელია სიდა (CiDA) და შესაძლოა არ გამოხატავდეს ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID), ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის, ან/და EWMI-ს შეხედულებებს.

ვებ გვერდს ადმინისტრირებას უწევს sida

cso.ge ფუნქციონირებს 2011 წლიდან

საკონტაქტო ინფორმაცია
მისამართი

ქ. რუსთავი, მეგობრობის გამზირი #1

ტელეფონი: (+995 341) 258822 (14)

ფაქსი: (+995 341) 258822

ელ.ფოსტა: contact@cso.ge