სამოქალაქო საბჭოების მიერ გამოვლენილი საჭიროებები აჭარაში

სასმელი და სარწყავი წყლის მიწოდება, შიდა გზებისა და სანიაღვრე არხების მოწესრიგება, მეწყერსაშიში
ზონების გამაგრება, გარე განათებების დამონტაჟება, სპორტული ინფრასტრუქტურის გამართვა,
ხელმისაწვდომობა ინტერნეტზე, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მოვლა, - ეს არის არასრული
სია იმ საჭიროებებისა და პრობლემებისა, რომლებიც „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს”
სამოქალაქო საბჭოს წევრებმა აჭარის 4 მუნიციპალიტეტის 15-მდე დასახლებაში გამოავლინეს.

გაეცანით "საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს" სამოქალაქო საბჭოების წევრების მიერ გამოვლენილ საჭიროებებს აჭარაში.

 


წყარო: https://www.transparency.ge/ge/blog/saertashoriso-gamchvirvaloba-sakartvelos-samokalako-sabchoebis-cevrebis-mier-gamovlenili-0?fbclid=IwAR1wrrovZtSjSCJ9OI2FoI--8CQN5xeiKoHW05d6AKnOyAJjVUdJBzf-sKI

მთავარი პუბლიკაცია

სამოქალაქო საბჭოების მიერ გამოვლენილი საჭიროებები აჭარაში
04 დეკემბერი 2018
სასმელი და სარწყავი წყლის მიწოდება, შიდა გზებისა და სანიაღვრე არხების მოწესრიგება, მეწყერსაშიშიზონების გამაგრება, გარე განათებების დამონტაჟება, სპორტული ინფრასტრუქტურის გამართვა,ხელმისაწვდომობა ინტერნ ...
წაიკითხეთ სრულად
ბმულები
volunteering
volunteering
ვებ გვერდის შესახებ

ვებგვერდი შეიქმნა აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისა და მოქალაქეთა ჩართულობის პროექტის (ACCESS) ფარგლებში.

ვებგვერდის შექმნა შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის მხარდაჭერის შედეგად, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დაფინანსებით. ვებგვერდზე განთავსებულ მასალაზე პასუხისმგებელია სიდა (CiDA) და შესაძლოა არ გამოხატავდეს ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID), ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის, ან/და EWMI-ს შეხედულებებს.

ვებ გვერდს ადმინისტრირებას უწევს sida

cso.ge ფუნქციონირებს 2011 წლიდან

საკონტაქტო ინფორმაცია
მისამართი

ქ. რუსთავი, მეგობრობის გამზირი #1

ტელეფონი: (+995 341) 258822 (14)

ფაქსი: (+995 341) 258822

ელ.ფოსტა: contact@cso.ge