ორგანიზაციული განვითარების თვითშეფასების ინსტრუმენტი

თვითშეფასების ინსტრუმენტი შექმნილია იმისთვის, რომ არსებული მდგომარეობის შეფასების გზით დაეხმაროს თქვენს ორგანიზაციას შემდგომ განვითარებაში. ორგანიზაციული განვითარების თვითშეფასების ინსტრუმენტი დაგეხმარებათ უფრო ნათლად დაინახოთ ორგანიზაციის წინაშე არსებული გამოწვევები, ზრდის შესაძლებლობები და ეფექტურად დაგეგმოთ მომავალი სამოქმედო გეგმა.

კითხვარის გამოყენების ინსტრუქცია:

  • 1. შეავსეთ კომპანიის მონაცემები
  • 2. შეავსეთ ყოველი გვერდი და გადადით შემდეგზე
  • 3. ყურადღებით წაიკითხეთ ყოველი კრიტერიუმი და მაქსიმალურად ობიექტურები იყავით შეფასებაში
  • 4. თითოეულ კომპონენტში, ირჩევთ შესაბამის მნიშნვნელობას.
  • 5. კრიტერიუმების შესაბამისად შეარჩიეთ ქულა და შეავსეთ ქულების ნაწილი: NA (Not Applicable) - მიუთითებს, რომ ასეთი შეფასების კრიტერიუმი არ არსებობს ორგანიზაციაში (საწყისი ეტაპი) - მიუთითებს, რომ კრიტერიუმი არ არსებობს ან ჩანასახოვანი სახითაა ორგანიზაციაში (1 ქულა) (შეზღუდული შესაძლებლობა) - მიუთითებს, რომ კრიტერიუმი საწყის ეტაპზეა განვითარებული (2 ქულა) (მზარდი შესაძლებლობა) - მიუთითებს, რომ კრიტერიუმი საშუალო დონეზეა (3 ქულა) (მძლავრი შესაძლებლობა) - მიუთითებს, რომ კრიტერიუმი მაღალ დონეზეა (4 ქულა)

ორგანიზაციული განვითარების თვითშეფასების ინსტრუმენტი სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელის (R-CSN) წევრი ორგანიზაციებისთვის შეიქმნა. ქსელი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ არასამთავრობო ორგანიზაცია "სიდას" ორგანიზაციული განვითარების პროექტის ფარგლებში.

თვითშეფასების ინსტრუმენტი მომზადდა სიდას პროექტის “სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელი და სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება” ფარგლებში, რომელსაც მხარს უჭერს აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის ACCESS -ის პროგრამა, აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დაფინანსებით.

ბმულები
volunteering
volunteering
ვებ გვერდის შესახებ

ვებგვერდი შეიქმნა აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისა და მოქალაქეთა ჩართულობის პროექტის (ACCESS) ფარგლებში.

ვებგვერდის შექმნა შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის მხარდაჭერის შედეგად, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დაფინანსებით. ვებგვერდზე განთავსებულ მასალაზე პასუხისმგებელია სიდა (CiDA) და შესაძლოა არ გამოხატავდეს ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID), ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის, ან/და EWMI-ს შეხედულებებს.

ვებ გვერდს ადმინისტრირებას უწევს sida

cso.ge ფუნქციონირებს 2011 წლიდან

საკონტაქტო ინფორმაცია
მისამართი

ქ. რუსთავი, მეგობრობის გამზირი #1

ტელეფონი: (+995 341) 258822 (14)

ფაქსი: (+995 341) 258822

ელ.ფოსტა: contact@cso.ge